Hosting

BAES DATA kan tilbyde en række services som hostede services. Kort fortalt betyder det, at virksomhedens kerneprodukter, som for eksempel mail, SharePoint, CRM-systemer med videre kan placeres uden for huset.
På den måde kan der frigøres ressourcer internt til drift og vedligeholdelse af de vitale dele af virksomheden.
Med hostede services sikres fleksibilitet for virksomhedens medarbejdere også ved at skabe mulighed for at virksomhedens medarbejdere kan arbejde fra alle tænkelige placeringer.
Sammen med BAES DATAs serviceaftaler på drift sikres det, at virksomheden kender omkostninger og kan fokusere på virksomhedens egen udvikling.

Blandt vores hostede services kan nævnes: